No3511嫩模张欣欣职场制服OL主题私房无内黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真53P张欣欣秀人网

No3511嫩模张欣欣职场制服OL主题私房无内黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真53P张欣欣秀人网

筋之精主于肝,肝色青,故其色浅于瞳子。若饮水多而小便多,名曰消渴;若饮食多不甚渴,小便数而消瘦者,名曰消中;若渴而饮水不绝,腿消瘦而小便有脂液者,名曰肾消。

卫虚则气泄,故少气。此言当以药治之,在通行水脏而调阴气,盖水则肝之母也。

 盖五脏六腑,皆能令人咳也。 根枝相佐,故云“本末为助”,即后世之煎剂也。

,逝而不返也,阴以阳亏,精因气竭。又如脾虚浮似肺,肾小浮似脾,肝急沉散似肾,此皆工之所时乱也,惟从容而后得之。

脾主肌肉而恶湿,湿着于肉则卫气不荣,故肌肉顽痹而为肉痿。 胆募在肋,本经之日月也。

邪微者浅而在表,故为咳;甚者深而入里,故为泄为痛。病热少愈,食肉则复,多食则遗,此其禁也。

Leave a Reply